alt
Dataregistrerare
Registerskydd
Mejlutskick
Kundbokare
Kundtjänst
Säljare
 
Kontakta oss  
 
 
Registerskydd

Kundbokare

Ett effektivt utnyttjande av Era säljares tid kommer generera fler kunder, bättre säljare och högre vinster. Vi har rätt personer och kan leverera alla grader av införsäljning.

Vår personal har olika erfarenheter som vi här tar till vara. Ni bestämmer till vilken grad er produkt skall säljas in. Önskar Ni ett flertal möten i en viss region eller ett fåtal kundbesök där er produkt mer eller mindre redan har sålts in genom ett antal samtal och mail av en erfaren säljare så kan vi erbjuda även detta.

Vill Ni expandera?

Vi har köpt på oss ett stort register uppdaterade adresser.
Låt oss använda detta för att boka möten till Era säljare.

 

Kundbokare

Så går det till

Kundregister

Har ni eget kundregister, skall vi köpa ett eller skall vi använda vårt? Om vi använder Ert kommer vi självklart även att använda vårt eget system för registerskydd för att kunna garantera Era uppgifters säkerhet. Se vår tjänst REGISTERSSKYDD.

Första kontakten

Kontakta oss med en beskrivning av vad Ni vill ha för arbete utfört, och om det krävs några specialkunskaper eller verktyg. Behöver vi utbilda oss så löser vi detta antingen genom telefon och internet eller att vi kommer och besöker Er.

Testperiod

För att lättare kunna bedöma ersättningsnivå på våra uppdrag så brukar vi lägga några dagar eller veckor på en testperiod. Här prövar vi olika upplägg där Ni får vara delaktiga med synpunkter och önskemål. Denna test gör vi till självkostnadspris! Därefter kommer vi överens om en skälig ersättningsnivå och hur vi långsiktigt kan hjälpa varandra.

Uppdraget

Vi följer den strategi vi gemensamt beslutat oss för. Eftersom vi använder oss av den senaste tekniken kan vi enkelt förse Er med statistik och uppföljning allt eftersom uppdraget framskrider. Ni ser då hur vårt åtagande artar sig och kan på ett åskådligt sätt komma med kvalificerade uppskattningar om framtiden.

Provisionsgrundad betalning

I de allra flesta fall så önskar vi betalt i form av enbart provision. Provisionens storlek sätts efter vår testperiod.

 

Fakturering

Det finns två skillnader från Era övriga fakturor från Sverige.
Det första är att vår är avsevärt mycket lägre och det andra är att på vår faktura står det: "Intra-Community supply of goods". Läs mer om detta på den nedladdningsbara PDF:en ifrån Skatteverkets hemsida.

Det innebär att ni själva får redovisa inköpen efter regeln omvänd skatteskyldighet. Kortfattat betyder det att ni själva redovisar både ingående och utgående moms i skattedeklarationen. Detta ger resultatet 0 men måste ändå göras.

Rent praktiskt går det till så här:

Redovisa fakturabeloppet i skattedeklarationen i ruta 22: Inköp av tjänster från land utanför EU

Den utgående momsen redovisar du i ruta 30: utgående moms 25 %.

Avslutningsvis tar du upp samma belopp i ruta 48: ingående moms att dra av, som du tog upp i ruta 22.

Detta är allt som behöver göras! Läs gärna mer på bifogade länkar.

Se mer info under fliken Så säger Skatteverket eller direkt på Skatteverkets hemsida/omvänd skatteskyldighet.