alt
Dataregistrerare
Registerskydd
Mejlutskick
Kundbokare
Kundtjänst
Säljare
 
Kontakta oss  
 
 
Registerskydd

Mejlutskick

Vi har de senaste systemen för att kunna skicka personliga mail i bulk. Oavsett om Ni vill nå Era kunder med ett nyhetsbrev, produktlansering eller ett erbjudande så kan vi övervaka hela processen.

En genomtänkt mailkampanj är den i särklass mest kostnadseffektiva marknadsföring man i dag kan ta sig för.
  • Det är det snabbaste sättet att skicka ut rätt information till rätt mottagare.
  • Resultatet är direkt mätbart, träffade provutskicken rätt eller skall något ändras innan kampanjen drar igång.
  • Systemet gör det möjligt att följa dina kunders väg genom nyhetsbrev eller erbjudande och vidare genom länkar, bilder och knapptryckningar.

 

Mejlutskick
Hela processen

Vi kan skicka dina mail eller åta oss hela processen från utskick, analys och kundbearbetning. Vår personal jobbar i säkra och kontrollerade slutna system för att garantera högsta möjliga säkerhet för Era uppgifter.

Uppdaterade adresser

Vi producerar egenhändigt stora adressregister som vi alltid håller uppdaterade.
Låt oss använda detta för att hitta fler kunder till Er.

Så går det till

Kundregister

Har Ni eget kundregister, skall vi köpa ett eller skall vi använda vårt? Om vi använder Ert kommer vi självklart även att använda vårt eget system för registerskydd för att kunna garantera Era uppgifters säkerhet. Se vår tjänst REGISTERSSKYDD.

Första kontakten

Kontakta oss med en beskrivning av vad Ni vill ha för arbete utfört, och om det krävs några specialkunskaper eller verktyg. Behöver vi utbilda oss så löser vi detta antingen genom telefon och internet eller att vi kommer och besöker Er.

Testperiod

Vet Ni vad Ni önskar kan vi vara i gång samma dag! Behöver Ni tips och förslag på hur en bra kostnadseffektiv marknadskampanj eller produktlansering kan genomföras genom riktade mail, låt oss hjälpa. Vi söker alltid långsiktiga lösningar och önskar ett upplägg oss emellan där vi båda tjänar på ett samarbete. Tips och ideér bjuder vi på. Större ändringar i layout, design och om Ni önskar en översyn av hela Er marknadskampanj tar vi betalt för. Vi har kompetensen och erfarenheten i våra anställda och kan därför med all sannolikhet ge Sveriges bästa pris!

Uppdraget

Vi följer den strategi vi gemensamt beslutat oss för. Eftersom vi använder oss av den senaste tekniken kan vi enkelt förse Er med statistik och uppföljning allt eftersom uppdraget framskrider. Ni ser då hur vårt åtagande artar sig och kan på ett åskådligt sätt komma med kvalificerade uppskattningar om framtiden.

 

Provisionsgrundad betalning

I de allra flesta fall så önskar vi betalt per skickat mail.

Om vi står för registret tar vi betalt för mail som nått adressaten.

I de fall där vi även är involverade i Ert marknadsupplägg, design och innehåll tar vi gemensamt fram en lösning som kan bygga på provision av försäljning, klickade länkar, besök på hemsidor eller återigen skickade mail. Självklart får Ni en egen inloggning där Ni i realtid kan se vad som händer med Ert mail, vem klickar på vad? vilken produkt eller sida stannar man mest på m.m.

Fakturering

Det finns två skillnader från Era övriga fakturor från Sverige.
Det första är att vår är avsevärt mycket lägre och det andra är att på vår faktura står det: "Intra-Community supply of goods". Läs mer om detta på den nedladdningsbara PDF:en ifrån Skatteverkets hemsida.

Det innebär att ni själva får redovisa inköpen efter regeln omvänd skatteskyldighet. Kortfattat betyder det att ni själva redovisar både ingående och utgående moms i skattedeklarationen. Detta ger resultatet 0 men måste ändå göras.

Rent praktiskt går det till så här:

Redovisa fakturabeloppet i skattedeklarationen i ruta 22: Inköp av tjänster från land utanför EU

Den utgående momsen redovisar du i ruta 30: utgående moms 25 %.

Avslutningsvis tar du upp samma belopp i ruta 48: ingående moms att dra av, som du tog upp i ruta 22.

Detta är allt som behöver göras! Läs gärna mer på bifogade länkar.

Se mer info under fliken Så säger Skatteverket eller direkt på Skatteverkets hemsida/omvänd skatteskyldighet.